Crop

Eläinavusteinen voimavarakeskeinen työnohjaus

Eläinavusteinen työnohjaus sisältää hevos- tai koira-avusteisia harjoituksia sekä keskustelua.

Työskentelyn tavoitteet voivat liittyä esim. työhyvinvoinnin lisäämiseen, kiireen hallintaan, työn rajaamiseen, omien voimavarojen vahvistamiseen tai muuhun asiakkaalle tärkeään asiaan.

Eläinavusteisen työnohjauksen toiminnallisuus ja tavanomaisesta poikkeava ympäristö nostavat vireystilaa ja virkistävät sekä kehoa että ajattelua. Uusi ympäristö auttaa näkökulman vaihtamisessa ja tavoitteita kohti johtavien uusien reittien löytämisessä. Ajatukset selkiytyvät ja jäsentyvät.

Työskentely eläinavusteisesti turvallisessa ympäristössä edistää olemaan läsnä tässä hetkessä, kuuntelemaan itseään ja muita. Eläin on rehellinen valmentaja: se peilaa ihmisen kokemuksia ja tunnetiloja valehtelematta. Eläinavusteiset harjoitteet toteutetaan maasta käsin, et tarvitse ratsastusvarusteita tai aiempaa kokemusta hevosten tai koirien kanssa toimimisesta.

Asiakaskommentti
”Näistä hevosista huokuu sellainen sisäinen rauha, joka minun työn tekemisestä puuttuu.”