Voimavarakeskeinen työnohjaus

Työnohjauksella tarkoitetaan työskentelyä, joka pyrkii yksilön tai työyhteisön työn kehittämiseen ja ammattitaidon syventämiseen.