Crop

Voimavarakeskeinen työnohjaus

Työnohjauksella tarkoitetaan työskentelyä, joka pyrkii yksilön tai työyhteisön työn kehittämiseen ja ammattitaidon syventämiseen.

Henkilökohtainen työnohjaus lisää työmotivaatiota ja työhyvinvointia sekä ennaltaehkäisee uupumista työssä. Ryhmämuotoinen työnohjaus kehittää ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitoja. Toisten kertomien tarinoiden kautta voi löytää uusia, vaihtoehtoisia tapoja toimia. Ihminen tarvitsee toista ihmistä osatakseen vastata itse omiin kysymyksiinsä.

Voimavarakeskeisessä työskentelyssä työn tekemisestä syntyy vähitellen uusi tarina. Uusien näkökulmien myötä piilossa olevat voimavarat löytävät päivänvalon.

Työnohjaajana lähden liikkeelle asiakkaan tarpeista ja odotuksista. Mitä sinä toivot työnohjauksen olevan? Mitä sinä toivot, että työnohjaus ei ainakaan olisi? Dialoginen, keskusteleva työote auttaa sinua työntekijänä kulkemaan valitsemallasi polulla. Jos koet olevasi risteyskohdassa, uusien näkökulmien myötä itselle sopivan polun löytäminen selkiytyy.

Työnohjaus voi tapahtua joko asiakkaan luona, yritykseni toimitiloissa Pattijoella tai etäyhteyden avulla. Työnohjaus voi olla yksilöohjausta tai ryhmämuotoista.